Hurra! Nå er det snart klart for årets populære 6-timersløp på Rudskogen igjen.

Snøen vil etter hvert bli borte, og da er våre nye SODI RT10-karter klare til å kjenne asfalten under dekkene igjen!

I fjor var samtlige løp fullbooket, og vi kjører maks 20 lag pr løp. Ønsker du å sikre deg plass kan du gjøre det allerede nå!

Datoer 2023:

– LØRDAG 22 APRIL

Det vil komme flere datoer nærmere våren.

Dette er som sagt et veldig populært løp som fort fyller seg opp, så ta kontakt allerede i dag for mer informasjon eller for å sikre deg plass.

Gokart@rudskogen.no
Ola@rudskogen.no

——————————————————————————————————————————————————————

Konsept:
Løpet arrangeres i regi av Harald Huysman Karting.  Arrangementet avvikles på Rudskogen Motorsenter i Rakkestad.

Deltagere:
Hvert lag kan delta med fra 3 til 12 personer, (det anbefales maks 6).  Samtlige deltagere må være minimum 18 år og inneha gyldig førerkort klasse A eller B.

Konkurranseform:
Lagene bestemmer selv hvor lenge den enkelte fører skal kjøre i hvert pass.  Vi anbefaler imidlertid utrente gokartførere å ikke kjøre lengre økter enn ca 20 minutter.
Det lag som har kjørt flest runder i løpet av 6 timer vinner konkurransen.
Det må også gjennomføres 5 førerbytter (eks. ikke 5 førere, men bytte av fører) på alle lag, dersom dette ikke blir fulgt vil laget bli diskvalifisert og laget vil heller ikke få en rangering i løpet.

Pris:
9500,- ink. forsikring og lisens. Dette gjelder for 1 lag og alle deltakerne på laget.

Premier: 
De tre beste lagene får pokal med gravert tekst og medaljer til laget. Vinnerlaget får også et gavekort på gokartkjøring til hver av deltakerne på laget.

Regler:
Vi viser til vedlagte flaggregler som må læres av samtlige deltagere.  I tillegg gjør vi oppmerksom på følgende:

 • Ved usportslig opptreden og kjøring på curbs kan arrangøren ilegge en ”Stop & Go” straff. ”Stop & Go” er en straff på 30 sekunder som en fører blir pålagt for brudd på det følgende reglementet. En ”Stop & Go” blir gitt til en fører men følger laget, etter 2 ”Stop & Go” på 30 sekunder vil den 3 bli på 1 minutt uavhengig av hvilke fører på laget som får straffen. Om en fører mottar 2 eller flere ”Stop & Go” på en runde vil disse legges sammen til en lenger straff. Straffen indikeres med sort flagg (se flaggregler).  Det er ikke tillatt å foreta førerbytte i forbindelse med ”Stop & Go” straff. Under den obligatoriske briefingen på Rudskogen vil løpsleder forklare førerne hva som menes med usportslig opptreden.
 • Løpsleder vurderer situasjonen fortløpende og kan midlertidig stoppe løpet dersom dette er avgjørende for sikkerheten eller gjennomføringen av løpet. Den tiden løpet stoppes regnes som en del av totaltiden.
 • I depot og pitlane skal det kjøres i ga
  ngfart. Overtredelse medfører ”Stop & Go” straff, og kan legges i tillegg til øvrige forseelser.
 • Harald Huysman Karting oppnevner dommer som er ansvarlig for oppfølging av regelverket. Juryens avgjørelse er endelig og kan ikke appelleres.

Bensinfylling / reparasjoner:
Bensinfylling foretas av våre funksjonærer på raskest mulig måte.  Bensinen i tanken dekker ca 2 timers kjøring. Med inntil 20 gokarter på banen kan det oppstå kø foran bensinpumpen, og det er opp til hvert enkelt team å velge sin taktikk for tanking for å unngå lang ventetid.

Førerbytte er tillatt under bensinfylling. Føreren må ut av karten og karten stoppes under fylling.

Alle reparasjoner og alt vedlikehold av gokartene foretas av våre mekanikere. Det er strengt forbudt for teamene selv å foreta mekaniske inngrep på gokartene. Brudd på dette medfører bortvisning uten refundering.

Utstyr:

Følgende utstyr er påkrevet brukt under kjøring:

  • Helhjelm med visir godkjent for Racing, Karting eller MC
  • Kjøredress

Anbefalt eget utstyr

 • Hansker som dekker håndleddene
 • Racingsko eller joggesko/sneakers

Hvert lag får låne inntil 2 kjøredresser og 2 hjelmer av arrangøren.  Lagene er ansvarlig for at utlånt utstyr returneres ved arrangementets slutt.  Ikke returnert utstyr blir belastet til veiledende priser.

Det er tillatt å benytte egen helhjelm (godkjent for MC eller racing) og kjøredress i brannhemmende materiale.  Et begrenset antall kjøreutstyr som blant annet hansker og balaclava er tilgjengelig for utlån under arrangementet.

Øvrig utstyr:
Vi anbefaler samtlige deltagere å ta med skift av klær og sko i tilfelle dårlig vær. Lagene kan også gjerne ta med hagetelt som laget kan oppholde seg i, vi har god plass til dette.  Husk spesielt varme og vanntette klær.

Videre anbefaler vi lagene å ta med plakater med tekster som: FØRERBYTTE, BENSINFYLLING etc.  Ta også gjerne med stoppeklokke og plakater for å indikere rundetider/bytter.