Hafslund Nett

  • 700 000 kunder
  • 40 658 km luftledninger og jordkabler
  • 35 kommuner i vårt forsyningsområde
  • 18 446 GWh Overført energi i distribusjonsnettet per år

Hafslund Netts forsyningsområde

Hafslund Nett sørger for at 1,5 millioner mennesker i tre fylker har strøm i kontakten – døgnet rundt hele året. Årlig fraktes omlag 17,7 milliarder kilowattimer (kWh) gjennom strømnettet vårt. 1 milliard kWh er nok til å holde 50 000 husstander med lys og varme i ett år.

Hafslund Nett har en av Europas mest moderne driftssentraler som styrer, overvåker og optimaliserer driften av Hafslunds strømnett.

  • Hafslund Nett har en av landets laveste nettleiepriser.
  • Hafslund Nett har en bedre leveringssikkerhet enn 99,98 prosent.
  • Ved utgangen av 2016 hadde Hafslunds nettvirksomhet 700 000 kunder i Oslo, Akershus og Østfold.
  • Innbyggertallet i disse fylkene vil øke med en halv million innen år 2040.

For å møte utviklingen oppgraderer Hafslund Nett hele tiden strømnettet.

Kontaktperson
Ragnar Maalen-Johansen
ragnar.maalen-johansen@hafslund.no
907 39 273

BESØK HJEMMESIDE