Toyota Romerike Lillestrøm ble etablert i 1978 i lokaler på Fjellhamar, under navnet AS Bilen Din. Bedriften flyttet siden til lokaler på Strømmen høsten 1980, og videre til Lillestrøm høsten 1982. I 1985 flyttet bedriften igjen. Denne gangen inn i nytt bygg på Hvam. Lokalitetene på Hvam hadde to utvidelser, første gang i 1987 og senere i 1997.Etter hvert ble også lokalene på Hvam for små, og 1. november 2011 flyttet avdelingen på Lillestrøm inn i helt nye lokaler på Kjeller Vest 4.

I 1988 ble AS Bilen Din kjøpt opp av Bauda AS, og i juli 1990 endret bedriften navn til Toyota Hvam Bil AS. Bauda AS eies 60% av familien Baumann og 40% av Toyota Motor Corporation.I 2009 kjøpte Bauda opp Toyota Jessheim AS og Eidsvoll Bilforretning AS, og sommeren 2010 ble alle de tre avdelingen lagt under samme navn: Toyota Romerike AS.

Kontaktperson
Ingar A. Solli
ingar.solli@romerike.toyota.no 
917 11 936

BESØK HJEMMESIDE