Er våre ansatte i tvil på at du/dere har fylt 15 år, vil de spørre om legitimasjon.
Kan dette ikke fremvises, vil dere bli nektet å kjøre voksengokart.

Vi må tenke på deres sikkerhet og vår forsikring. Det er bakgrunnen for at vi da nekter kjøring hvis gyldig legitimasjon ikke kan fremvises.

Ta med gyldig legitimasjon – Bankkort med bilde, førerkort, nasjonalt ID-kort eller pass.